147/366: Zelena Alternativa: Frauen entscheiden die Wahl

Grüne Alternative Liste / Zelena Alternativna lista: Frauen entscheiden die Wahl. Programm für die Gemeinderatswahlen in Klagenfurt 1991.
Grüne Alternative Liste / Zelena Alternativna lista: Frauen entscheiden die Wahl. Programm für die Gemeinderatswahlen in Klagenfurt 1991.

Mit drei Frauen an der Spitze kandidierte die Grüne Alternative Liste / Zelena alternativna lista im März 1991 für die Gemeinderatswahl in Klagenfurt / Celovec: Angelika Hödl, Mitarbeiterin des Frauenkommunikationszentrums Belladonna; Tatjana Messner-Zeichen, in Fragen des zweisprachigen Schulwesens engagierte Studentin und dreifache Mutter; und die Gewerbetreibende Rosina Fasching. Klagenfurt zu einem interkulturellen Begegnungszentrum zu machen, war eines der Ziele.

Bei der Wahl erreichten die Vereinten Grünen 2.237 Stimmen und 4,2 Prozent, die Grüne Alternative erreichte 838 Stimmen und 1,6 Prozent, versäumte also den Einzug. Das sollte erst am 9. März 1997 gelingen.

Download des gesamten Wahlprogramms für die Gemeinderatswahl 1991: 147-gal-kaernten-frauen-entscheiden-wahl (PDF, 5 MB)


„Zelena alternativa za Celovec“ — s tem programom nastopamo 10. marca pri občinskih volitvah v Celovcu. Za kandidaturo smo se odločile, ker smo prepričane o potrebi po kritični in neodvisni opoziciji v celovškem občinskem svetu. Iz lastnih izkušenj dobro vemo za probleme ekoloških, socialnih in kulturnih iniciativ, še prav posebno za probleme tistih pobud, ki se zavzemajo za upoštevanje slovenske kulture in slovenskega jezika v našem mestu. Etablirane stranke v celovškem občinskem svetu nimajo posluha za potrebe slovenskih občanov in družin.

Demokratie ist Knochenarbeit. Wir sind das Mark.
Demokratie ist Knochenarbeit. Wir sind das Mark.

Zelena alternativa se zavzema za integracijo manjšine in večine na enakopravni podlagi. To pomeni: upoštevanje manjšinskega jezika v javnosti, pospeševanje dvojezičnosti v šolstvu in kulturne večličnosti v prostoru. Kakor presega kultura nacionalne meje, tako presega kultura dvo-jezičnosti jezikovne ovire in prispeva k boljšemu spora-zumevanju, zbliževanju ljudi —je duhovna podlaga za demokratično sožitje.

Zelena alternativna lista Celovec je skupna oz. enotna lista vseh tistih, ki se zavzemajo za enakopravno sožitje ter za pospeževanje slovenske kulture in dvojezičnosti v mestu. V svojem programu smo razvile konkretne predstave in zahteve v zvezi s kulturo dvojezičnosti v Celovcu. Prepričane smo, da uresničitev teh zahtev odgovarja potrebam in interesom slovenskih ob-čanov in družin v našem mestu.

Celovec se lahko razvije v središče sodobnih medkulturnih od-nosov v prostoru Alpe–Jadran le, če bo v prihod-nosti upošteval in razvijal slovensko kulturo kot sestavni del mestne kulture v celoti.

Unsere Bürgermeister ist eine Frau. Angelika Hödl könnt' einer werden.
Unsere Bürgermeister ist eine Frau. Angelika Hödl könnt‘ einer werden.

To so prvi ko-raki v smer modernega pojmovanja sožitja med manjšino in večino:

  • Ustanovitev občinskega dvojezičnega otroškega vrtca.
  • Takojšnja ureditev javne dvojezične ljudske šole, objava lokacije ter ureditev popoldanskega varstva.
  • Vključitev slovenske kulture v mestno kulturno življenje in v občinski kulturni proračun.
  • Upoštevanje slovenske kulturne dediščine pri poimenovanju mestnih ulic, cest in trgov.

Kot občinske odbornice Zelene alternativne liste bomo vprašanjem kulture dvojezičnosti posvetile še posebno pozornost zato, ker ostale stranke o njih nočejo slišati in razpravljati. Zato pozivamo slovenske občane, volilke in volilce v Celovcu: Podprite program Zelene Alternative za Celovec, program enkopravnega sožitja, spoštovanja slovenske kulture in pospeševanja dvojezičnosti v Celovcu!

Newsletter Anmeldung

Damit du in Zukunft keinen Termin in deiner Region oder mit deinem Schwerpunktthema verpasst, melde dich zu unserem Newsletter an.

Im zweiten Schritt kannst du nach deinen Interessen bzw. Wohnort die Einladungen zu unseren Veranstaltungen individualisieren

Inhalte:

Login